De kosten van het ziekteverzuim zijn gemiddeld twee keer zo hoog als het brutoloon van de werknemer.

Als ondernemer krijg je te maken met risico’s, zoals arbeidsongeschiktheid en (langdurig) verzuim.

Ruzie met een collega, een vervelend functioneringsgesprek, een ernstig zieke moeder of financiële problemen: allemaal redenen voor werknemers om zich ziek te melden. De kosten van verzuim kunnen aanzienlijk hoog oplopen en bestaan uit omzetverlies en vervanging of extra werk door collega’s. Als de zieke medewerker niet gere-integreerd wordt in de organisatie, zal bovendien (voor grote organisaties) de WIA-premie worden verhoogd voor alle werknemers. Kortom, aandacht voor arbo en verzuimpreventie is zeer belangrijk voor een gezonde bedrijfsvoering.

Beschik je over de juiste kennis en vaardigheden om jouw medewerkers goed te begeleiden? Als je weet wat je kan én wat je moet doen, voorkom je verzuim en houd je jouw werknemers gezond en vitaal. Wij geven je advies over de toepassing van verzuimbeleid en alle aspecten die hierbij horen.

Core HR - Ziekteverzuim