Contact opnemen

Een eerste kennismaking

Voorafgaand aan een opdracht vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek, of eventueel meerdere gesprekken, bespreken we jouw behoeften en vraagstukken. Samen definiëren wij de situatie, het probleem of de vraag en besluiten we hoe we het project of de opdracht invullen. Het eerste gesprek is altijd gratis.

De opdracht

Voor elke opdracht stellen we een projectovereenkomst op. Deze overeenkomst bevat een omschrijving, doelstelling en plan van aanpak. Daarnaast maken we duidelijke afspraken over de mogelijkheden, invulling en uitvoering, bijstelling en evaluatie van de opdracht. CORE HR werkt altijd projectmatig. Zo kunnen we het proces sturen en tijdig aanpassen, transparantie waarborgen en de kosten inzichtelijk houden.