Leren draagt bij aan gemotiveerde medewerkers en brengt de kwaliteit naar een hoger niveau.

Een werkgever is sinds 1 juli 2015 verplicht om werknemers scholing aan te bieden. Dit betekent dat een werknemer in staat wordt gesteld voldoende scholing te volgen die nodig is voor de uitoefening van zijn of haar functie. In de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is expliciet, in aanvulling op ‘goed werkgeverschap’, een scholingsplicht opgenomen.

Onze kracht zit ‘m in het herkennen van kwaliteiten en het inzetten van deze kwaliteiten op de juiste plek in de organisatie. Medewerkers bepalen namelijk het succes van je organisatie. Een goed bedrijfsresultaat kan alleen behaald worden met gemotiveerde en talentvolle medewerkers die goed op hun plek zitten. Je erkent de waarde van jouw medewerkers en wilt hierin ook investeren om een langetermijnrelatie aan te gaan.

Als ondernemer kun je je afvragen welke kwaliteiten, competenties en vaardigheden je organisatie nog nodig heeft en welke (potentiële) kwaliteiten je nu al in huis hebt. We bieden offline en online ondersteuning bij leeractiviteiten. We vertellen je graag meer over het belang van leren en ontwikkelen. Ook laten we je graag zien hoe wij dit in jouw organisatie kunnen inzetten.

Core HR - E-learning