Het juridisch advies wordt gegeven op basis van de beschikbare gegevens. Bij het opstellen van de adviezen wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Gezien de aard van de advisering, namelijk op afstand en met gedeeltelijke kennis van het dossier op basis van eenzijdig verkregen informatie, bestaat de kans dat het gegeven advies niet in alle gevallen geheel foutloos en actueel is, dan wel niet geheel op de situatie is toegesneden.
CORE HR sluit iedere aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit de door haar gegeven adviezen uitdrukkelijk uit.
CORE HR is voorts niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden waarnaar in informatie of een advies wordt verwezen.
CORE HR besteedt veel zorg aan de kwaliteit van haar uitingen en teksten. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de informatie. CORE HR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de hier gepresenteerde informatie. Uitsluitend onze ondertekende overeenkomsten zijn van rechtswege bindend. Mocht u op onjuistheden, onvolkomenheden of achterhaalde informatie stuiten, dan stelt CORE HR het zeer op prijs als u ons daarvan op de hoogte brengt. Behalve het afdrukken van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CORE HR enige informatie van deze website, op welke wijze dan ook, te verspreiden.

KvK-nummer: 52457087

Inhoud www.core-hr.nl

Wij hebben zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van de website www.core-hr.nl. Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie staan wij echter niet in. Gegevens op deze website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. www.core-hr.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Informatie op www.core-hr.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dus niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Verwijzingen en links Core-HR

De site www.core-hr.nl bevat verwijzingen oftewel hyperlinks naar andere sites die buiten dit domein liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij geven geen garantie noch aanvaarden enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact met ons opnemen.

Ingezonden persoons- of contactgegevens worden niet door www.core-hr.nl aan derden verstrekt en niet gebruikt voor het toezenden van ongevraagde mail of post door derden. Ingezonden informatie mag niet door www.core-hr.nl (eventueel bewerkt) worden gebruikt op de site, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de inzender via de mail of schriftelijk anderszins.

Cookiegebruik Core HR

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.